Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Wiadomości

 • Informacja o złożeniu wniosku do WFOŚiGW w Opolu na usuwanie azbestu w 2020 r. w gminie Turawa

  Wójt Gminy Turawa informuje, iż został złożony wniosek przez Gminę Turawa do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie usuwania azbestu w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2020”.

 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego dot. przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych.

 • Informacja

  Przekazujemy ważną informację Urzędu Marszałkowskiego dla przedsiębiorców dotyczącą uzyskania wpisu do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

 • Regionalna Konferencja Edukacyjna

  W dniu 20.11.2019r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyła się Regionalna Konferencja Edukacyjna dla pracowników samorządowych pt. „Edukacja ekologiczna w gminach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi”, na którą gmina Turawa otrzymała zaproszenie.

 • Konkurs filmowy

  Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gmin Aglomeracji Opolskiej do udziału w konkursie na przygotowanie spotu filmowego promującego świadomą gospodarkę odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej.

 • Piknik Ekologiczny

  W dniach 7-8 września 2019r. w trakcie Dożynek Gminnych w Kadłubie Turawskim odbył się drugi tegoroczny PIKNIK EKOLOGICZNY, zrealizowany w ramach  partnerskiego Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”.

 • Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Opolu w sprawie dofinansowania usuwania azbestu na rok 2019

  Wójt Gminy Turawa informuje, iż w dniu 14.10.2019 r. została podpisana Umowa Dotacji Nr 99/2019/G-59/OZ-ZOA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania usuwania azbestu.

 • Usuwanie azbestu w gminie Turawa - dofinansowanie usuwania azbestu w 2019r.

  Wójt Gminy Turawa informuje, iż został złożony wniosek przez Gminę Turawa do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie usuwania azbestu w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2019 roku.

 • Informacja

  Ważna informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF).

 • Konsultacje społeczne

  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje o KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.