Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sołectwa, osiedle i ich włodarze

SOŁECTWO BIERDZANY
Powierzchnia - 1592.9445 ha
Liczba mieszkańców - 913

Sołtys - Rita Gabryś: 46-046 Bierdzany, ul. Laskowska 4
tel. 77 42 13 299

Bierdzany.jpeg

Rada Sołecka:
1. Korneliusz Jaguś
2. Jolanta Kotarska-Antczak
3. Beata Kupka
4. Agnieszka Mocigemba
5. Waldemar Spyra
6. Benedykt Śliwa

SOŁECTWO KADŁUB TURAWSKI
Powierzchnia - 747.8007 ha
Liczba mieszkańców - 566

Sołtys - Ernest Grzesik: 46-046 Kadłub Turawski, ul. Stara 20
tel. 77 42 13 055

Kadłub Turawski.jpeg

Rada Sołecka:
1. Jerzy Farys
2. Jan Grysczyk
3. Edyta Pawuś
4. Małgorzata Rudnicka
5. Krystyna Rudnik
6. Damian Salawa
7. Gizela Świtała
8. Renata Wodniok

SOŁECTWO KOTÓRZ MAŁY
Powierzchnia - 1394.2779 ha
Liczba mieszkańców - 950

Sołtys - Krystyna Wieczorek: 46-045 Kotórz Mały, ul. Opolska 28
tel. 77 42 12 153

Kotórz Mały w tle.jpeg

Rada Sołecka:
1. Bernard Barucki
2. Danuta Dziemba
3. Ryszard Kern
4. Jan Komor
5. Kornelia Panicz
6. Robert Sikora
7. Robert Slotta
8. Roland Spyra
9. Anna Wiench

SOŁECTWO KOTÓRZ WIELKI
Powierzchnia - 955.9867 ha
Liczba mieszkańców - 349

Sołtys - Monika Twardawska: 46-045 Kotórz Wielki, ul. Stawowa 4
tel. 77 42 12 738

Kotórz Wielki.jpeg

Rada Sołecka:
1. Bogumiła Felix
2. Erwin Gabor
3. Aniela Kapola
4. Maria Kijaczko
5. Piotr Kostka
6. Andrzej Ledwoch
7. Edyta Nowak
8. Małgorzata Twardawska
9. Elżbieta Zając

SOŁECTWO LIGOTA TURAWSKA
Powierzchnia - 2498.1387 ha
Liczba mieszkańców - 697

Sołtys - Danuta Matysek: 46-046 Ligota Turawska, ul. Dobrodzieńska 11
tel. 77 42 13 062

Ligota Turawska.jpeg

Rada Sołecka:
1. Alfred Giza
2. Adrian Grzeschik
3. Ilona Grzeschik
4. Hildegarda Koj
5. Marek Kostorz
6. Ewa Kuś
7. Teresa Lipp
8. Alfred Michalczyk
9. Bernadeta Staś

SOŁECTWO OSOWIEC
Powierzchnia - 1460.2001 ha
Liczba mieszkańców - 1387

Sołtys - Bernard Loch: 46-023 Osowiec, ul. Srebrna 5
tel. 77 42 12 650

Osowiec.jpeg

Rada Sołecka:
1. Anna Budnik
2. Wiesław Budnik
3. Sebastian Czech
4. Józef Derkacz
5. Aniela Góra
6. Marek Marciszuk
7. Ewa Morcinek
8. Antoni Oruba
9. Stanisław Winiarski

SOŁECTWO RZĘDÓW
Powierzchnia - 1045.3955 ha
Liczba mieszkańców - 323

Sołtys - Beata Mazur: 46-045 Rzędów, ul. Wiejska 7
tel. 77 42 17 472

Rzędów.jpeg

Rada Sołecka:
1. Hubert Czech
2. Zonia Giera
3. Alfred Kozioł
4. Joanna Noras
5. Brygida Pyka
6. Kornelia Warzecha

SOŁECTWO TURAWA
Powierzchnia - 4299.1069 ha
Liczba mieszkańców - 1163

Sołtys - Teresa Żulewska: 46-045 Turawa, ul. Opolska 42/1
tel. 77 42 12 787

Turawa.jpeg

Rada Sołecka:
1. Barbara Czech
2. Rajmund Gazda
3. Alfred Joszko
4. Stanisław Kolasa
5. Franciszek Mykietów
6. Jacek Simbiga
7. Wojciech Słychań
8. Barbara Smok
9. Wiktor Twardawski

SOŁECTWO WĘGRY
Powierzchnia - 660.3036 ha
Liczba mieszkańców - 1000

Sołtys - Róża Wieczorek: 46-023 Węgry, ul. Opolska 63A
tel. 77 42 12 329

Węgry.jpeg

Rada Sołecka:
1. Lidia Fronia
2. Rajmund Jończyk
3. Helena Pawleta
4. Andrzej Powrosnik
5. Adam Prochota
6. Grażyna Wieczorek
7. Józef Wieczorek

SOŁECTWO ZAKRZÓW TURAWSKI
Powierzchnia - 1226.9291 ha
Liczba mieszkańców - 628

Sołtys - Jerzy Zubeil: 46-046 Zakrzów Turawski, ul. Poliwodzka 11
tel. 77 42 13 148

Zakrzów Turawski.jpeg

Rada Sołecka:
1. Sebastian Cziolek
2. Danuta Dorn
3. Waldemar Krawczyk
4. Waldemar Matysek
5. Eryk Michalczyk
6. Małgorzata Panic
7. Teresa Pielorz
8. Leonard Warzecha

SOŁECTWO ZAWADA
Powierzchnia - 1223.2604 ha
Liczba mieszkańców - 1493

Sołtys - Dominik Pikos: 46-022 Zawada, ul. Wodociągowa 2d
tel. 609 614 779

Zawada.jpeg

Rada Sołecka:
1. Adrian Brandt
2. Alfred Kaczmarek
3. Sebastian Klotka
4. Krystian Kulawik
5. Sebastian Moczko
6. Artur Pikos
7. Stefan Połonecki
8. Iwona Szmolke

OSIEDLE ZAWADA
Przewodniczący Zarządu Osiedla - Gumowski Mariusz

Osiedle Zawada.jpeg

Zarząd Osiedla:
1. Dorota Czaja
2. Mariusz Gumowski
3. Wojciech Sagański
4. Marcin Symowanek
5. Roman Trojan

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.