Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sołectwa, osiedle i ich włodarze

SOŁECTWO BIERDZANY
Powierzchnia - 1592.9445 ha
Liczba mieszkańców - 913

Sołtys - Rita Gabryś
tel. 77 42 13 299

Bierdzany.jpeg

Rada Sołecka:
1. Henryka Sierota
2. Andrzej Czarnuch
3. Korneliusz Jagusch
4. Marcin Cebula
5. Waldemar Mocigemba
6. Benedykt Śliwa
7. Marek Pawleta
8. Dorota Grzesik
9. Beata Wieszołek

SOŁECTWO KADŁUB TURAWSKI
Powierzchnia - 747.8007 ha
Liczba mieszkańców - 566

Sołtys - Ernest Grzesik
tel. 77 42 13 055

Kadłub Turawski.jpeg

Rada Sołecka:
1. Jan Grysczyk
2. Krystyna Rudnik
3. Jerzy Farys
4. Renata Panicz
5. Damian Salawa
6. Bożena Koc
7. Piotr Pacula

SOŁECTWO KOTÓRZ MAŁY
Powierzchnia - 1394.2779 ha
Liczba mieszkańców - 950

Sołtys - Krystyna Wieczorek
tel. 77 42 12 153

Kotórz Mały w tle.jpeg

Rada Sołecka:
1. Bernard Barucki
2. Danuta Dziemba
3. Ryszard Kern
4. Jan Komor
5. Kornelia Panicz
6. Robert Sikora
7. Robert Slotta
8. Roland Spyra
9. Anna Wiench

SOŁECTWO KOTÓRZ WIELKI
Powierzchnia - 955.9867 ha
Liczba mieszkańców - 349

Sołtys - Przemysław Ozga
tel.

Kotórz Wielki.jpeg

Rada Sołecka:
1. Andrzej Ledwoch
2. Rafał Twardawski
3. Marta Kunicka
4. Elżbieta Zając
5. Małgorzata Twardawska
6. Beata Długosz

SOŁECTWO LIGOTA TURAWSKA
Powierzchnia - 2498.1387 ha
Liczba mieszkańców - 697

Sołtys - Sabina Koj
tel.

Ligota Turawska.jpeg

Rada Sołecka:
1. Bernadeta Staś
2. Oliwer Staś
3. Marek Kostorz
4. Mariola Grus
5. Patryk Wollny
6. Alfred Giza
7. Paweł Michalczyk
8. Teresa Lipp
9. Izabela Lipp

SOŁECTWO OSOWIEC
Powierzchnia - 1460.2001 ha
Liczba mieszkańców - 1387

Sołtys - Bernard Loch
tel. 77 42 12 650

Osowiec.jpeg

Rada Sołecka:
1. Ewa Morcinek
2. Anna Budnik
3. Artur Gallus
4. Iwona Duda
5. Aniela Góra
6. Marek Marciszuk
7. Antoni Oruba
8. Sebastian Czech
9. Sebastian Golomb

SOŁECTWO RZĘDÓW
Powierzchnia - 1045.3955 ha
Liczba mieszkańców - 323

Sołtys - Beata Mazur
tel. 77 42 17 472

Rzędów.jpeg

Rada Sołecka:
1. Hubert Czech
2. Brygida Pyka
3. Zonia Giera
4. Damian Dawid
5. Beata Dawid
6. Marzena Woźnica
7. Marta Mach

SOŁECTWO TURAWA
Powierzchnia - 4299.1069 ha
Liczba mieszkańców - 1163

Sołtys - Teresa Żulewska
tel. 77 42 12 787

Turawa.jpeg

Rada Sołecka:
1. Barbara Czech
2. Rajmund Gazda
3. Alfred Joszko
4. Stanisław Kolasa
5. Franciszek Mykietów
6. Jacek Simbiga
7. Wojciech Słychań
8. Barbara Smok
9. Wiktor Twardawski

SOŁECTWO WĘGRY
Powierzchnia - 660.3036 ha
Liczba mieszkańców - 1000

Sołtys - Róża Wieczorek
tel. 77 42 12 329

Węgry.jpeg

Rada Sołecka:
1. Lidia Fronia
2. Rajmund Jończyk
3. Helena Pawleta
4. Andrzej Powrosnik
5. Adam Prochota
6. Grażyna Wieczorek
7. Józef Wieczorek

SOŁECTWO ZAKRZÓW TURAWSKI
Powierzchnia - 1226.9291 ha
Liczba mieszkańców - 628

Sołtys - Jerzy Zubeil
tel. 77 42 13 148

Zakrzów Turawski.jpeg

Rada Sołecka:
1. Sebastian Cziolek
2. Danuta Dorn
3. Waldemar Krawczyk
4. Waldemar Matysek
5. Eryk Michalczyk
6. Małgorzata Panic
7. Teresa Pielorz
8. Leonard Warzecha

SOŁECTWO ZAWADA
Powierzchnia - 1223.2604 ha
Liczba mieszkańców - 1493

Sołtys - Sebastian Klotka
tel. 

Zawada.jpeg

Rada Sołecka:
1. Adrian Brandt
2. Sabina Okos
3. Krystian Kulawik
4. Krzysztof Langner
5. Stefan Połonecki
6. Natalia Skieresz
7. Krystian Pikos
8. Janusz Szymański
9. Kamil Zgorzelski

 

OSIEDLE ZAWADA
Przewodniczący Zarządu Osiedla - Gumowski Mariusz

Osiedle Zawada.jpeg

Zarząd Osiedla:
1. Dorota Czaja
2. Mariusz Gumowski
3. Wojciech Sagański
4. Marcin Symowanek
5. Roman Trojan

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.